Політика конфіденційності персональних даних

Ця політика конфіденційності особистих даних («Політика») поширюється на всі особисті дані або іншу інформацію, яка надається Благодійному фонду «.Пі Джей Лайбрері» (далі - «БФ») будь-яким учасником програми PJ Library (далі – «Користувач») при використанні офіційного сайту програми - http://pjlibrary.ua (далі «Сайт»), використанні Інтернет-послуг, участі в програмі або під час іншої взаємодії з «БФ» та програмою.

«БФ» не контролює і не несе відповідальності за сторонні веб-сайти, на які Користувач може перейти через посилання на Сайті. Сторонні веб-сайти можуть мати власні політики конфіденційності, що застосовуються до даних користувачів або інформації, зібраної або запитуваної на цих веб-сайтах.

Ця Політика пояснює, яким чином «БФ» здійснює обробку, зберігання і захист персональної інформації Користувачів.

Якщо Ви не згодні з нашою Політикою і практикою, то не реєструйтеся в Програмі на Сайті або використовуйте його, не заповнюючи заявку. Використання Сайту і Ваша реєстрація в Програмі, і подальше використання Програми означає Вашу згоду з нашою Політикою і Умовами на використання нами Ваших особистих даних і інформації відповідно до цієї Політики.

Особисті дані користувачів

В рамках цієї Політики під «особистими даними користувача» маються на увазі всі особисті дані, які Користувачі надають про себе при реєстрації (створенні облікового запису) або використанні Сайту, або в процесі участі в Програмі. Така інформація включає в себе: прізвище, ім'я, по-батькові одного з батьків, прізвище, ім'я, по-батькові дитини, дату народження дитини, стать дитини, відомості про освітні програми, в яких діти або дорослі брали (беруть) участь, адреси електронної пошти, поштові адреси і номери телефонів. Обов'язковою інформацією для заповнення батьками (одним з них) або опікунами (опікуном) є реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) або дані паспорта особи, яка через релігійні переконання або з інших причин відмовилася від отримання ІПН. Зазначені вимоги пов'язані з нормами Податкового кодексу України, а також з нормами Закону України «Про благодійництво та благодійні організації».

Умови Програми також вимагають надати згоду на обробку персональних даних. Згода надається шляхом проставлення відповідної відмітки на Сайті при заповненні заявки (реєстраційної форми) на Сайті.

Всі дані, отримані від Користувачів через веб-сайт, зберігаються на захищеному сервері в Німеччині в зашифрованому вигляді. Персональні дані не можуть бути відправлені за межі України і зберігатися за межами України, якщо їм не може бути забезпечено належний захист.

Дані учасників зберігаються протягом всього терміну участі Програмі і протягом одного року з моменту припинення участі в Програмі, після чого видаляються з сервера.  Після припинення роботи Програми дані видаляються протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту припинення роботи Програми.

Цілі обробки особистої інформації користувачів

«БФ» обробляє тільки особисті дані, які необхідні для реалізації Програми.

Персональні дані можуть бути використані «БФ» для наступних цілей:

  1. Ідентифікація учасника Програми.
  2. Надання Користувачам річної передплати книжок, інформації та інших матеріалів і повідомлень.
  3. Підвищення якості програм і розробки нових програм.
  4. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.
  5. Впровадження та/або виконання функцій, повноважень і обов'язків, передбачених законодавством України.

Персональні дані не можуть бути передані третім особам.  У разі, якщо треті особи можуть отримати доступ до персональних даних учасників Програми, вони зобов'язані попередньо укласти з БФ угоду про нерозголошення отриманої інформації, а також виконувати ці Правила. Заходи, що вживаються для захисту особистих даних користувача

Заходи, що вживаються для захисту особистих даних користувача

«БФ» зобов'язується вживати розумних заходів для захисту персональних даних користувачів від несанкціонованого або випадкового доступу, знищення, модифікування, блокування, копіювання, поширення, а також інших незаконних дій, які можуть бути здійснені з персональними даними третіми особами.

Права та обов'язки Користувача

«БФ» приймає розумні заходи для забезпечення точності та актуальності існуючих персональних даних, однак, Користувач несе відповідальність за забезпечення достовірної інформації, а також за оновлення персональних даних у разі будь-яких змін.

Користувач може в будь-який момент внести будь-які зміни (оновлення, доповнення) в його персональні дані. Для внесення змін необхідно зв’язатися з «БФ».

Користувач має право вимагати видалення свого облікового запису, використовуючи «право на забуття», згідно з Генеральним регламентом про захист персональних даних (General Data Protection Regulation, GDPR; затвердженою Постановою Парламентом Європейського Союзу № 2016/679 від 27.04.2016).

Користувач також може відкликати свою згоду на обробку персональних даних у будь-який час. Щоб відкликати свою згоду на обробку персональних даних, Користувач повинен надіслати повідомлення на електронну пошту: info@pjlibrary.ua. Відкликання згоди на обробку персональних даних призведе до видалення облікового запису Користувача з Сайту і з системи обробки даних, що може унеможливити участь заявника в Програмі.

Користувач має право на отримання інформації, що стосується обробки його персональних даних від «БФ». Для цього Користувач повинен надіслати письмовий запит на адресу: м. Київ, вулиця Татарська, 21 літера А, з позначкою «запит на отримання інформації про порядок обробки персональних даних».

Зворотній зв'язок

Будь-які пропозиції або запитання про Політику мають бути передані «БФ» за допомогою електронної пошти info@pjlibrary.ua